W ramach międzynarodowej i międzyuczelnianej współpracy – prof.  José Luis Bermúdez, Texas A&M University, prof. Arkadiusz Gut, UMK;  prof. Zbigniew Wróblewski, KUL; dr Anna Dutkowska; Dong-Yu Yang, Phd Student; Aidana Amangeldi, MA Student – od dłuższego czasu systematycznie, na dwutygodniowych seminariach naukowych dyskutujemy kwestie atrybucji stanów mentalnych, mentalizacji, operowania pojęciami mentalnymi, czyli: Mind-perception, Mind-reading, Intentional Stance. Punktem naszej uwagi jest poszukiwanie różnych wymiarów mentalizacji, atrybucji stanów mentalnych, zajmowania postaw intencjonalnych względem ludzi oraz humanoidalnych robotów. Są to pytania dzisiejszego dnia. Otoczeni sztuczną inteligencją przeglądamy się w niej, zwierciadłem do zrozumienia nas samych nie są już tylko zwierzęta, ale podobne do nas roboty. A więc: Co wyznacza naszą odmienność i wyjątkowość? Jest to kolejne działanie naukowe w ramach Centrum InterMind, które oficjalnie zostanie zaprezentowane na UMK.

Seminaria InterMind
Seminaria InterMind