READING and MINDREADING

READING and MINDREADING

Badania w naszej grupie Reading and Mindreading są już w toku. W naszym projekcie, z jednej strony chcemy przebadać kognitywne korelaty czytania, jak się one zmienią w ciągu całego życia, co konsekwencjonalnie przekłada się na podejmowanie i poziom wykonawczy oraz...

Seminaria InterMind

W ramach międzynarodowej i międzyuczelnianej współpracy – prof.  José Luis Bermúdez, Texas A&M University, prof. Arkadiusz Gut, UMK;  prof. Zbigniew Wróblewski, KUL; dr Anna Dutkowska; Dong-Yu Yang, Phd Student; Aidana Amangeldi, MA Student – od dłuższego czasu...