Ponownie nasza Katedra stała się miejscem doniosłej dyskusji z liczną grupą z badaczy z RIKEN Center for Advanced Intelligence Project (Japonia) oraz innych krajów (z Francji, Chin, Niemiec, Egiptu, Singapuru). Nie ma wątpliwości, że dyskusja o

  • systemach złożonych i neuronauce,
  • sztucznej inteligencji w badaniach nad zdrowiem, dobrostanem czy problemami psychicznymi,
  • pomiarach zmian procesów poznawczych związanych z wiekiem,
  • zrozumieniu relacji człowiek vs AI,
  • komunikacji między człowiekiem a robotami,
  • uczeniu maszynowym,
  • możliwości zastosowaniu nowych technologii w badaniach mózgu i reakcji cielesnych,
  • nowoczesnym integrowaniu danych z badań behawioralnych i neuronalnych

– to kluczowe tematy we współczesnych badaniach naukowych i społecznych.

Kognitywistyka w Toruniu moderuje, uczestniczy i jest częścią powadzonych tychże awangardowych badań, jakże kluczowych dla zrozumienia człowieka, dynamiki systemów biologicznych, procesów neurologicznych. Badania te są w konsekwencji wsparciem zdrowia psychicznego, utrzymywania w dobrej kondycji zdolności umysłowych i całościowo rozumianego dobrostanu.

Podkreślmy, że grupie z RIKEN AIP przewodniczyli Masashi Sugiyama, Director RIKEN Center for Advanced Intelligence Project oraz Mihoko Otake-Matsuura, Team Leader of Cognitive Behavioral Assistive Technology Team. 

Dziękuję organizatorom Tomaszowi Komendzińskiemu (Kognitywistyka UMK) i Tomaszowi Rutkowskiemu (RIKEN AIP, Tokyo Japan). Dziękuję również prof. Radosławowi Sojakowi Dziekanowi Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK za udział w konferencji i wsparcie naszych działań.

Arkadiusz Gut
Kierownik Katedry Kognitywistyki UMK

Na zdjęciach poniżej nasi Goście z Japonii, Polski, Chin, Francji, Niemiec, Singapuru [kliknij].

RIKEN Center for Advanced Intelligence Project & Nicolaus Copernicus University Workshops 2023