Rozkosz ruchu, bycia w grupie jest ucieleśnieniem beztroski naszego dzieciństwa, tym, co rozwesela nas, dorosłych, do dzisiaj. We wspomnieniach dzieciństwa wracamy właśnie do beztroski. Do czego będą wracały dzieci, na których swoje piętno odcisnęła pandemia?

*Tekst na podstawie badań narracyjnych z udziałem uczniów szkoły podstawowej w Bezledach w województwie warmińsko-mazurskim pod kierunkiem prof. UMK Arkadiusza Guta. Współautorzy: Jakub Janczura, Staszek Gut, nauczyciele i rodzice z SP w Bezledach

Co się tak naprawdę wydarzyło w świecie małych dzieci w okresie ostatniego roku szkolnego? Jak pandemia i lockdown wpłynęły na ich świadomość, emocje, przeżycia i marzenia? Czy my, dorośli, instytucje wokół dzieci, daliśmy im szansę na zrównoważenie świata wypełnionego ofiarami przez świat zaludniony herosami, a odczucie lęku zastąpiliśmy poczuciem dumy?

Mając do dyspozycji zapisy rozmów z uczniami ze szkoły podstawowej w Bezledach, możemy teraz spojrzeć na świat oczyma dzieci i zakreślić widnokrąg zmian. 

Przeczytaj cały artykuł na stronie Wyborcza.pl.