W dniach 6-8 lipca 2024 r. na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych (w Katedrze Kognitywistyki i Instytucie Psychologii UMK) odbył się naukowy workshop z naszymi partnerami z Faculty of Education and Human Development, The Education University of Hong Kong. Spotkanie odbyło się w ramach programu Excellence Initiative – Research University: International Partnerships (IDUB) kierwonym przez Arkadiusza Guta we współpracy z Emerging Field (IDUB) kierownym przez Bibiannę Bałaj: Pierwszy warsztat odbył się w 2023 roku w Hong Kongu, a teraz – po zebraniu licznych i nowych danych – nadszedł  czas na dyskusję na UMK. Była to konferencja w formule workshopu z analizą danych i przedstawiania poszczególnych badań do cyklu publikacji.

Pani Dr Binianna Bałaj opowiadała o rezultatach badaniach nad mentalnymi rotacjami i poznawczą perspektywą w ramach zadania Theory of Mind (ToM). Przy tej okazji pokazała narzędzie badawcze do badania mentalnych rotacji, które funkcjonuje w Jej Laboratorium. Z kolei dr Anna Karczmarczyk wraz dr Carrey Siu przedstawiły możliwe sposoby agregowania i przeliczenia danych z projektu Reading and Mindreading (danych zebranych w Polsce i Hong Kongu). Wraz z pomocą całego zespołu wpisującego dane pod kierunkiem dra Andrzeja Zykubka starano się ułożyć dane w jednolite, łatwe do analizy i porównań, zbiory wyników. Kolejna workshopowa dyskusja dotyczyła już wcześniej zgromadzonych badań w Polsce i Hong Kongu z udziałem dzieci w wieku 3-6 lat. Tutaj Arkadiusz Gut i  Him Cheung zaprezentowali wyniki ujawniające różnice kulturowe w procesie społecznego rozwoju; w szczególności czytania stanów mentalnych w dwóch odrębnych kulturach. Warto przy okazji dodać, że pierwszy wspólny tekst uwzgledniający częściowe wynik tychże badań już został kilka dni temu opublikowany w Journal of Family Issues. Następnie dyskutowaliśmy kwestie analizy kulturowego rozumienia kreatywności. W tej części spotkania Jan Nikadon i Arkadiusz Gut oraz Him Cheung przedstawili możliwe dla trzech kultur tropy i strategie w analizie swobodnych wypowiedzi respondentów w odniesieniu do wyboru przez nich prac wykonanych przez osoby bardziej i mniej kreatywne.

W poniedziałek odbyliśmy wizytę studyjną w Laboratorium CNT, gdzie wraz prof. Jackiem Matulewskim przygotowywana jest przestrzeń do badań Human-Robot Interaction i badań VR; w obu przypadkach badania dotyczą mentalizacji i rozumienia w interakcji, tj. badań opartych na ToM i Mindperception. Tutaj o swoich badaniach z wykorzystaniem VR i EEG opowiadali doktoranci Arkadiusza Guta, Albert Łukasik i Sławek Duda, których projekty będą realizowane w kolejnych miesiącach. W naszych dyskusjach także brali udział dr Tomasz Komendziński, Robert Mirski, zaś dane do dyskusji przygotowywał Jakub Janczura.

Wspomniany pierwszy tekst z jednego obszaru współpracy właśnie się ukazał drukiem:

Gut, A., Wilczewski, M., Cheung, H., & Kołodziej, B. (2024). Disciplinary Practices and Perceptions of Disciplinary Situations Among Chinese Mothers. Journal of Family Issues, 0(0). https://doi.org/10.1177/0192513X241263786.